Nasi kandydaci

Ludzie tworzący Komitet Wyborczy Stowarzyszenia „Razem dla Bielan” reprezentują głos mieszkańców. Wywodzą się z lokalnych środowisk i są w nich znani. Budują lokalne samorządy bielańskich osiedli. Pracują w organizacjach pozarządowych. Robią to z pasji, z poczucia tożsamości i przywiązania do najbliższego otoczenia. Lokalni działacze, m.in. z Samorządów Mieszkańców Rudy, Chomiczówki, Starych Bielan, Radiowa, Wólki Węglowej, Młocin i innych osiedli robią to społecznie i bez wynagrodzenia. Przede wszystkim jednak znają lokalne problemy, są z nimi doskonale zaznajomieni, wiedzą co zrobić, aby te problemy rozwiązać. Poniżej można zapoznać się z ich sylwetkami.
Mapa jest interaktywna. Kliknij i przeczytaj o kandydatach ze swojego okręgu.Okręgi wyborcze

Okręg 1

Ruda
Stare Bielany

Okręg 2

Słodowiec
Piaski

Okręg 3

Chomiczówka
Piaski

Okręg 4

Wrzeciono
Młociny

Okręg 5

Wawrzyszew, Placówka
Radiowo, Wólka Węglowa
Chomiczówka-Północ

Kandydaci okręgu I


pozycja 1
Ewa Turek


pozycja 2
Bartłomiej Paczkowski


pozycja 3
Michał Sitarek


pozycja 4
Grażyna Lewińska 


pozycja 5
Dariusz Marciniak


pozycja 6
Dariusz Zbroszczyk


pozycja 7
Kamila Trzeciak

Kandydaci okręgu II


pozycja 1
Grzegorz Pietruczuk


pozycja 2
Monika Szadkowska


pozycja 3
Katarzyna Orłowska


pozycja 4
Alina Rybicka


pozycja 5
Piotr Walas


pozycja 6
Rafał Maliszewski


pozycja 7
Łukasz Paczuski

Kandydaci okręgu III


pozycja 1
Krystian Lisiak


pozycja 2
Marcin Włodarczyk


pozycja 3
Grażyna Kacprzak


pozycja 4
Marcin Głuszak


pozycja 5
Beata Grabowska


pozycja 6
Anna Jeziorowska


pozycja 7
Ksawery Staniecki

Kandydaci okręgu IV


pozycja 1
Anna Czarnecka


pozycja 2
Włodzimierz Piątkowski


pozycja 3
Dominika Kalisz


pozycja 4
Tomasz Pyciarz


pozycja 5
Anna Ołdakowska


pozycja 6
Dariusz Czerwonka


pozycja 7
Agnieszka Gola

Kandydaci okręgu V


pozycja 1
Iwona Walentynowicz


pozycja 2
Bogumiła Szlązak


pozycja 3
Radosław Sroczyński


pozycja 4
Monika Kublicka


pozycja 5
Mariusz Samulak


pozycja 6
Krzysztof Pochmurski


pozycja 7
Agnieszka
Głowicka-Miszczak

Gdzie głosować


Okręg 1

Ruda, Stare Bielany
771 w XCIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gwiaździstej 35,
772 w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6,
773 w XLI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kiwerskiej 3,
774 w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6,
775 w Przedszkolu nr 240 przy ul. Marymonckiej 34,
776 w Przedszkolu Specjalnym nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1,
777 w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zuga 16,
778 w Zespole Szkół nr 53 przy ul. Żeromskiego 22/28
779 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. Przybyszewskiego 80/82

Okręg 2

Słodowiec, Piaski
780 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 3/5,
781 w CXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Staffa 3/5,
782 w Bibliotece Publicznej im. St. Staszica przy ul. Romaszewskiego 19,
783 w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10,
784 w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Staffa 111,
785 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 przy ul. Fontany 1,
786 w Szkole Podstawowej nr 369 przy ul. Przybyszewskiego 45,
787 w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8,
788 w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8,
789 w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8,
Okręg 3

Chomiczówka, Piaski
790 w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A,
791 w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul. Broniewskiego 99A,
792 w S.B.M „WARDOM” przy ul. Kochanowskiego 49,
793 w Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48,
794 w Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6,
795 w Klubie WSBM „Chomiczówka” przy ul. Nerudy 1,
796 w Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6,
797 w Szkole Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6,
798 w Przedszkolu nr 422 przy ul. Brązowniczej 17,

Okręg 4

Wrzeciono, Młociny
799 w Szkole Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11,
800 w Szkole Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11,
801 w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ul. Lindego 20,
802 w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ul. Lindego 20,
803 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ul. Wrzeciono 9,
804 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 przy ul. Wrzeciono 24,
805 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 przy ul. Wrzeciono 24,
806 w Szkole Podstawowej nr 273 przy ul. S. Kasznicy 1,
807 w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9,
808 w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Samogłoska 9,
Okręg 5

Wawrzyszew, Placówka, Radiowo,
Wólka Węglowa, Chomiczówka-Północ
809 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 przy ul. Andresena 7,
810 w MDK „Bielany” przy ul. Andersena 4,
811 w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1,
812 w Szkole Podstawowej nr 209 przy al. Reymonta 25,
813 w Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2,
814 w Zespole Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2,
815 w Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A,
816 w Klubie WSBM „Chomiczowka” przy ul. Bogusławskiego 6A,
817 w Klubie WSBM „Chomiczowka” przy ul. Bogusławskiego 6A,
818 w Szkole Podstawowej nr 273 przy ul. Arkuszowej 202